Personal Area

Board of supervisors

 • Boris Aleshin 
 • Vasily Anisimov 
 • Mikhail Barchevsky 
 • Stanislav Govorukhin 
 • Vladimir Grigoriev
 • Pavel Gusev
 • Mikhail Gutseriev
 • Irina Zharova-Wright
 • Vitaliy Ignatenko
 • Anatoly Karpov
 • Nelly Kobzon
 • Sergey Kolychev
 • Igor Krutoy
 • Sergey Lisovskiy
 • Andrey Loginov
 • Lyudmila Narusova
 • Olga Podoinitsina
 • Sergey Stepashin
 • Vladislav Tretiak 
 • Boris Titov
 • Gennady Khazanov
 • Ashot Khachaturyants
 • Sergey Tsoy
 • Mikhail Shvydkoi
 • Evgeniya Shokhina
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.