Board of supervisors of Moscow Capital Club | moscowcapitalclub.com

 • General
 • >
 • Board of supervisors of Moscow Capital Club | moscowcapitalclub.com
 • Boris Aleshin 
 • Vasily Anisimov
 • Mikhail Barchevsky 
 • Yaroslav Glazynov 
 • Pavel Gusev 
 • Mikhail Gutseriev 
 • Irina Zharova-Wright 
 • Vitaliy Ignatenko 
 • Timerbylat Karimov 
 • Anatoly Karpov 
 • Nelly Kobzon 
 • Igor Krutoy 
 • Sergey Lisovskiy 
 • Andrey Loginov 
 • Lyudmila Narusova 
 • Vladimir Platonov 
 • Olga Podoinitsina 
 • Natalia Pochinok 
 • Vladislav Tretiak 
 • Boris Titov 
 • Gennady Khazanov 
 • Sergey Tsoy 
 • Mikhail Shvydkoi
Moscow Capital Club in the Central House of Writers
Povarskaya str. 50/53 build. 1 121069 Moscow
+7 495 922-40-30 info@moscowcapitalclub.com
Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.