Write Close
Close
Reseive some information
Become a member
Board of supervisors
Boris Aleshin
Vasily Anisimov
Mikhail Barchevsky
Pavel Gusev
Mikhail Gutseriev
Irina Zharova-Wright
Vitaliy Ignatenko
Timerbylat Karimov
Anatoly Karpov
Nelly Kobzon
Igor Krutoy
Sergey Lisovskiy
Andrey Loginov
Lyudmila Narusova
Vladimir Platonov
Olga Podoinitsina
Vladislav Tretiak
Boris Titov
Sergey Tsoy
Vyacheslav Fetisov
Mikhail Shvydkoi